ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Έχοντας διαβάσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα το  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  της Ελληνικής Λέσχης Καναρινιών Εμφάνισης  τον εσωτερικό κανονισμό  της (απόφαση Γ.Σ. μελών τις 22.06.2014 ) , αλλά και τον Νόμο περί προσωπικών δεδομένων:  GDPR  μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε τη παρακάτω αίτηση εγγραφής στη λέσχη μας και να κάνετε αποστολή στο e-mail : membersmanager@elkeclub.gr

Φόρμα εγγραφής εδώ:  ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Εναλλακτικά συμπληρώστε την πιο κάτω Αίτηση νέου μέλους:

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Συμπληρώνετε από τον Σύλλογο
  • Προσωπικά δεδομένα

    Ο ανωτέρω αναφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού διάβασα τον νόμο και ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης Ε.Λ.Κ.Ε. δίνω με την παρούσα τη συγκατάθεσή μου για τους ακόλουθους σκοπούς:
    Επιλέξτε τι επιθυμείτε
  • Αν είστε γραμμένος και σε άλλο σύλλογο ή έχετε διαγραφή από κάποιον γράψτε το εδώ
  • * Για ανήλικα μέλη είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του κηδεμόνα με ονοματεπώνυμο ολογράφως
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.