ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πολύ συχνά μας απασχόλησε…Τελικά είναι αρσενικό ♂ ή θηλυκό ♀ το καναρίνι μου???
Μια όμορφη προσέγγιση από τον έμπειρο εκτροφέα κο Γιάννη Μισαλούρη!

Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια