ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

Εδώ θα βρείτε τον νέο κατάλογο με τις κατηγορίες και κλάσεις για την έκθεση όπως και για το παγκόσμιο του 2020

2020_sections-et-classes-com_v05

Κατηγορίες στα Ελληνικά :

Κατηγορίες D&E 2019

Κατηγορίες F1&F2 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ G – Η – I – J – K – L – M – N – O – P 2019