ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΤΡΟΦΗ

Καναρίνια Χρώματος ? – Χρήσιμες συμβουλές για πετυχημένη εκτροφή

Η ημερίδα θα έχει δύο (2) θεματικές Ενότητες. Η διάρκεια κάθε ενότητας θα είναι στα 60 λεπτά. Θα καλυφθούν συνολικά πέντε (5) θέματα. Η παρουσίαση θα γίνει με τη χρήση υπολογιστή και προβολικού μηχανήματος, ενώ θα υπάρχει πίνακας όπου ο ομιλητής θα μπορεί να απαντά στις ερωτήσεις με τη χρήση μαρκαδόρων.
Θέματα Πρώτης Ενότητας:
1. Χρωματισμός (Coloring) – 30 λεπτά (minutes). Θα καλυφθούν θέματα χρωματισμού κίτρινων, κόκκινων και μωσαϊκού τύπου καναρινιών ξεχωριστά ανά ποικιλία και ανά χρονική περίοδο, καλύπτοντας την αναπαραγωγή, την πτερόροια, την προετοιμασία για διαγωνισμούς, την ξεκούραση.
2. Φτερά και φτερώματα (Feathers and plumage) – 30 λεπτά (minutes). Θα καλυφθούν θέματα τύπου φτερών και φτερώματος, όπως έντονα, χιονέ, μωσαΙκού, σκληρά και μαλακά, κοντά και μακρυά φτερά, καθώς και ποιοι συνδυασμοί φτερών οδηγούν σε σωστά ζευγαρώματα.
Θέματα δεύτερης ενότητας:
3. Συνθήκες εσωτερικού εκτροφείου (indoor birdroom conditions) – 20 λεπτά (minutes). Θα καλυφθούν θέματα φωτισμού, υγρασίας, θερμοκρασίας, αερισμού και συνδυασμού αυτών για μία πετυχημένη εκτροφή σε εσωτερικό εκτροφείο.
4. Προετοιμασία για διαγωνισμούς (Preparation for shows) – 20 λεπτά (minutes). Θα καλυφθούν θέματα διατροφής, υγιεινής, εκπαίδευσης, σταδιακής προσαρμογής των εκθεμάτων καταλήγοντας στα εκθεσιακά κλουβιά, κλπ.
5. Νέες ποικιλίες (New varieties) – 20 λεπτά (minutes). Θα καλυφθούν οι νέες μεταλλάξεις jaspe, mogno και yellow and red beaks καναρίνια χρώματος με χρήση φωτογραφιών και προσδιορισμού των χαρακτηριστικών τους (standards).
Πρόγραμμα:
10:00 – 10:10 Έναρξη ημερίδας – σύντομος χαιρετισμός από το πρόεδρο του συλλόγου – παρουσίαση βιογραφικού σημειώματος του ομιλητή
10:10 – 11:10 Πρώτη Ενότητα
11:10 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 12:30 Δεύτερη ενότητα
12:30 – 12:55 Ερωτήσεις
12:55 Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον ομιλητή – Αναμνηστικές φωτογραφίες
13:00 Λήξη ημερίδας