ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΗΝΩΝ 2018

Οι κατηγορίες των πτηνών για το 2018 από την C.O.M.   ( Γαλλικά – Αγγλικά )

Κατηγορίες 2018

Οι κατηγορίες των πτηνών για το 2018  ( D & E    Ελληνικά )

Κατηγορίες D&E 2018

Οι κατηγορίες των πτηνών για το 2018  ( F1 & F2    Ελληνικά )

Κατηγορίες F1 & F2 2018

Κατηγορίες  G – I – J – K – L – M – N – O – P

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ G – I – J – K – L – M – N – O – P