62Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΠΑΡΙ ΙΤΑΛΙΑΣ 2014

Page

logo-bari-2014

62nd World Championship of Ornithology – Bari Italy 2014 , 62ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ορνιθολογίας – Μπάρι Ιταλίας 2014

https://www.youtube.com/watch?v=U-lwA45iYz8

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s