ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

Παγκόσμιος διαγωνισμός έκθεση Πορτογαλίας 2020

Κύριοι

Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω που αφορούν τον παγκόσμιο διαγωνισμό –
έκθεση στο Matosinhos της Πορτογαλίας τον Ιανουάριο του 2020:

Η Ομοσπονδία μας προτίθεται να συμμετάσχει στην ανωτέρω εκδήλωση με
πτηνά συντροφιάς, εφόσον εκπληρώνονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η εξασφάλιση του μεταφορικού μέσου (βαν)

2. Η εξασφάλιση οδηγού – συνοδού και πιθανόν άλλων συνοδών για την
διακίνηση, εγκλωβισμό και απεγκλωβισμό των πτηνών,

3. Η δήλωση και η πληρωμή των πτηνών στους χρόνους που θα καθορίσει η
Ομοσπονδία.

Επί των ανωτέρω προϋποθέσεων σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Τα πτηνά που θα δηλωθούν από την Ομοσπονδία μας θα πάνε με το ίδιο
μεταφορικό μέσο που είχαν πάει και πέρσι, καθώς έχουμε τη δέσμευση του
ιδιοκτήτη του οχήματος για τη συγκεκριμένη αποστολή.

2. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανεύρεση οδηγού – συνοδού από μέλος συλλόγου
της Ομοσπονδίας μας.

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των πτηνών υπερβεί τα 120, είναι πιθανόν
να ζητηθεί από τους συλλόγους επιπλέον συνοδός ή συνοδοί. Για αυτό το
λόγο, οι σύλλογοι να  διερευνήσουν και στη συνέχεια να ενημερώσουν την
Ομοσπονδία, έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019, αν μέλη τους επιθυμούν να
συνοδεύσουν τα πτηνά της Ομοσπονδίας.

Η συμμετοχή του κάθε πτηνού ανέρχεται στα 14 ευρώ και αυτό το ποσόν
αφορά μόνο το ποσόν της διοργανώτριας χώρας. Ο κατάλογος είναι
υποχρεωτικός ανά δήλωση συμμετοχής εκτροφέα και ανέρχεται στα 12 ευρώ.

Με νεώτερη επιστολή μας θα ενημερωθείτε για το επί πλέον κόστος
μεταφοράς του κάθε πτηνού, το οποίο εκτιμάται θα είναι κοντά στο ποσόν
των 7 ευρώ.

Ο εγκλωβισμός των πτηνών στην Πορτογαλία θα γίνει στις 18 ή στις 19
Ιανουαρίου 2020, που σημαίνει ότι τα πτηνά θα μαζευτούν στο μέρος που θα
αποφασιστεί από την Ομοσπονδία 3 ημέρες νωρίτερα.

Τον κανονισμό της εκδήλωσης θα τον βρείτε εδώ:  regulations_2020

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ : program_2020

Tη δήλωση συμμετοχής θα την βρείτε : inscription_form_2020

Επί πλέον σας αποστέλλουμε και τον κανονισμό που αφορά την συμμετοχή
πτηνών συντροφιάς σε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση, μέσω της Ομοσπονδίας
και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για την πιστή τήρηση των
προβλεπόμενων στον κανονισμό.

Οι σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένες τις δηλώσεις συμμετοχής
μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου 2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αποσταλούν
συγκεντρωτικά ανά σύλλογο στο e-mail της Ομοσπονδίας (sec@fpo.gr). Σε
ότι αφορά τα χρήματα που πρέπει να καταθέσετε στην Ομοσπονδία θα
ενημερωθείτε με νεώτερη επιστολή, αλλά εκτιμάται ότι θα πρέπει να μας
έχουν παραδοθεί μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2019.

Τα πουλιά θα συγκεντρωθούν σε τόπο και ημερομηνία που θα προσδιοριστεί
με νεώτερη επιστολή από την Ομοσπονδία και θα παραληφθούν από το συνοδό
της Ομοσπονδίας μέσω εκπροσώπου των συλλόγων σας. Το ίδιο θα γίνει και
με την παράδοση των πουλιών από το συνοδό της Ομοσπονδίας στον εκπρόσωπο
των συλλόγων σας.

Με εντολή του προέδρου του Δ.Σ