ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Τα εντυπωσιακά καναρίνια χρώματος 

Ονομάζονται έτσι γιατί πολλαπλές διαδοχικές μεταλλάξεις κατάφεραν να δώσουν στα πτερά και στα πούπουλα του καναρινιού τόνους διαφόρου χρώματος.

Το ενδιαφέρον λοιπόν στα καναρίνια αυτά επικεντρώνεται στο ΧΡΩΜΑ τους.

Το χρώμα του αρχέγονου καναρινιού αποτελείται από ΜΕΛΑΝΙΝΕΣ και ΛΙΠΟΧΡΩΜΑΤΑ.

Οι ΜΕΛΑΝΙNEΣ, είναι αυτές που σχηματίζουν το σχέδιο, βρίσκονται στο κυτόπλασμα των κυττάρων και αφορούν το δέρμα, τα νύχια, το ράμφος και την ίριδα του ματιού. Αυτές (ΜΕΛΑΝΙΝΕΣ ) υποδιαιρούνται σε :

α) ΕΥΜΕΛΑΝΙΝΕΣ, χρώματος μαύρου ή καφέ σκούρου, που βρίσκονται στην ράχη του πτερώματος και

β) ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΕΣ, καφέ χρώματος που τείνει πρός το κόκκινο και που βρίσκονται πέριξ της ΕΥΜΕΛΑΝΙΝΗΣ.

 

Το ΛΙΠΟΧΡΩΜΑ προσδίδει το βασικό χρώμα στο καναρίνι. Αποτελείται από ουσίες που προέρχονται από την σύνθεση της καροτίνης, κίτρινης και κόκκινης, η οποία διαλύεται στα λιπίδια.

ΛΙΠΟ (λίπος) ΧΡΩΜΑ (της καροτίνης).

Οι πολλαπλές μεταλλάξεις που κατά καιρούς έγιναν και που οι εκτροφείς των καναρινιών τις εκμεταλλεύτηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφορούσαν τόσο τις ΜΕΛΑΝΙΝΕΣ όσο και το ΛΙΠΟΧΡΩΜΑ. Για τον λόγο αυτό υπάρχει και η διαίρεσης σε ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ και ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΑ καναρίνια.

 

1). ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ. Υποδιαιρούνται στις εξής ποικιλίες.

α) Κίτρινο

β) Κόκκινο

γ) Κρεμ (avorio = Ελεφαντόδοντο).

δ) Λευκό θαμπό

ε) Λευκό

Όλες οι παραπάνω ποικιλίες μπορούν να έχουν και κόκκινα μάτια (μμ.κκ) και ώς εκ τούτου

ζ) Λιποχρωμικά με μμ.κκ.

 

Σε αυτή την ομάδα συναντάμε δυο χρώματα βάσης η αλλιώς, δύο λιπόχρωμα, το
κίτρινο, το οποίο είναι και το αρχικό χρώμα του άγριου καναρινιού και το κόκκινο το οποίο προήλθε μέσα από υβριδοποίηση .Ένα τρίτο χρώμα το λευκό , το οποίο προήλθε από μετάλλαξη, το χειριζόμαστε σαν χρώμα βάσης αλλά στην ουσία τα λευκά καναρίνια, είναι απλώς άχρωμα καναρίνια χωρίς την διάκριση έντονου και μη έντονου. To κίτρινο και το κόκκινο λιπόχρωμο συναντάται επίσης με μια διάλυση (αραίωση) η οποία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλο τον μανδύα του πουλιού.Αυτή η διάλυση οφείλεται σε μία τροποποίηση που έχει σχέση με τη δομή του πτερώματος και έτσι παρουσιάζεται ο παράγοντας ΙΒΟΥΑΡ (IVORY) ο οποίος είναι φυλοσύνδετος.Υπάρχουν επίσης λιποχρωμικά καναρίνια με κόκκινα μάτια και στα τρία χρώματα που αναφέρθηκα και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά κρίσης με τα άλλα λιποχρωμικά με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει το χρώμα των ματιών τους να είναι φωτεινό κόκκινο ή σκούρο κόκκινο.Το χαρακτηριστικό αυτό των κόκκινων ματιών κληρονομείται από τα καναρίνια των μεταλλάξεων σατινέ και φαίο.Στην περίπτωση αυτή ανάλογα με το χρώμα βάσης τα πουλιά αποκαλούνται : ΛΟΥΤΙΝΟ για το κίτρινο – ΡΟΥΜΠΙΝΟ για το κόκκινο- ΑΛΜΠΙΝΟ για το λευκό. Έτσι π.χ.έχουμε Λουτίνο έντονο- Ρουμπίνο Ιβουάρ έντονο-Αλμπίνο επικρατούν κ.λ.π.

Με βάση λοιπόν το κίτρινο έχουμε τις εξής υποκατηγορίες:

κίτρινο έντονο
κίτρινο μη έντονο
κίτρινο ιβουάρ έντονο
κίτρινο ιβουάρ μη έντονο
κίτρινο μωσαϊκό
κίτρινο μωσαϊκό ιβουάρ

Με βάση το κόκκινο έχουμε τις εξής υποκατηγορίες:

κόκκινο έντονο
κόκκινο μη έντονο
κόκκινο ιβουάρ έντονο
κόκκινο ιβουάρ μη έντονο
κόκκινο μωσαϊκό
κόκκινο μωσαϊκό ιβουάρ

Με βάση το λευκό έχουμε τις εξής υποκατηγορίες:

λευκό επικρατούν
λευκό υποχωρητικό

Με τον συνδυασμό του κόκκινου ματιού, έχουμε άλλα 14 δείγματα που αν τα προσθέσουμε στα προηγούμενα έχουμε συνολικά 28 δείγματα λιποχρωμικών καναρινιών.

 

2) ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΑ . Υποδιαιρούνται στις εξής ποικιλίες :

Βασικοί τύποι

α) Μαύρο – καφέ

β) Καφέ

γ) Αχάτη

δ) Ιζαμπέλα

Πρόσθετοι τύποι

α) Παστέλ

β) Παστέλ με γκρί πτερά

γ) Οπάλ

δ) Φαιό

ε) Σατινέ

ζ) Τοπάζιο

η) Εumo

θ) Όνυχας

ι) Κοβάλτιο