ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

ΦΤΕΡΩΜΑ

 

structure_plume_oiseau[1]
Πτέρωμα των πουλιών
» Το πτέρωμα και η ποιότητά του είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε ένα
εκθεσιακό καναρίνι. »  Σας παραθέτουμε αυτούσιο, το σχετικό άρθρο για το πτέρωμα στο καναρίνι ,του κριτή κου Καλαμαρά Σπύρου