ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Standard

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εκθετών είναι οι παρακάτω:

  • Μέλη – Εκτροφείς του συλλόγου ΕΛ.Κ.Ε:

Εφόσον τα εκθέματα έχουν δακτυλίδια του εκτροφέα του συλλόγου, μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις αξιολογήσεις κρίσης και τις διακρίσεις απονομής βραβείων (γενικές και ειδικές).

Εφόσον τα εκθέματα δεν έχουν δακτυλίδια του εκτροφέα του συλλόγου, μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις αξιολογήσεις κρίσης, αλλά όχι στις διακρίσεις απονομής βραβείων (γενικές και ειδικές).

  • Μη μέλη – εκτροφείς του συλλόγου Ε.Λ.Κ.Ε:

Εφόσον τα εκθέματα έχουν δακτυλίδια του εκτροφέα του συλλόγου του, μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις αξιολογήσεις κρίσης και τις διακρίσεις απονομής βραβείων (γενικές και ειδικές).

Εφόσον τα εκθέματα δεν έχουν δακτυλίδια του εκτροφέα του συλλόγου του, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό – έκθεση.

Επί πλέον οι εκθέτες που δεν είναι μέλη – εκτροφείς του συλλόγου Ε.Λ.Κ.Ε θα συμμετέχουν με δικά τους εκθεσιακά κλουβιά, πρέπει να ανήκουν σε σύλλογο των 2 Ελληνικών Ομοσπονδιών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο) ή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην συμμετοχή τους έως ότου συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εκθεμάτων σε συνδυασμό με τον αριθμό των stands που διαθέτει ο σύλλογος μας. Για αυτό το λόγο θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν στην οργανωτική επιτροπή την αίτηση συμμετοχής των εκθεμάτων τους έως και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και η οργανωτική επιτροπή θα τους ενημερώσει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, αν δύναται να συμμετέχουν, λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού εκθεμάτων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s