ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΗΝΩΝ 2018

Standard

Οι κατηγορίες των πτηνών για το 2018 από την C.O.M.   ( Γαλλικά – Αγγλικά )

Κατηγορίες 2018

Οι κατηγορίες των πτηνών για το 2018  ( D & E    Ελληνικά )

Κατηγορίες D&E 2018

Οι κατηγορίες των πτηνών για το 2018  ( F1 & F2    Ελληνικά )

Κατηγορίες F1 & F2 2018

Κατηγορίες  G – I – J – K – L – M – N – O – P

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ G – I – J – K – L – M – N – O – P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s