ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

Η Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης (Ε.Λ.Κ.Ε.) δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εκτροφέων που ήδη δειλά-δειλά είχαν αρχίσει να ασχολούνται και να εκτρέφουν ερασιτεχνικά πάντα τις ράτσες των εκλεκτών και πανέμορφων Καναρινιών Εμφάνισης. Με την πάροδο των ετών όμως, έχουμε συμπεριλάβει στους κόλπους μας και εκτροφείς με όλα τα είδη σχεδόν, πτηνών συντροφιάς.

Η Ελληνική λέσχη καναρινιών εμφάνισης έχει ως σκοπό , την εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής καναρινιών εμφάνισης στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα .Η σωστή ενημέρωση των μελών μας σε θέματα διατροφής-φύλαξης-αναπαραγωγής-υγείας του καναρινιού και φυσικά τη διοργάνωση της ετήσιας έκθεσης που κύριο σκοπό θα έχει την ευγενή άμιλλα των μελών της λέσχης – με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των καναρινιών μας .

Η λέσχη μας ξεκίνησε επισήμως το 1997 και από τότε έχει διοργανώσει 22 ετήσιες τοπικές εκθέσεις. Για την βαθμολόγηση των καναρινιών των μελών μας, μετακαλεί ξένους Διεθνείς καθώς και Έλληνες εθνικούς κριτές. Η Ε.Λ.Κ.Ε. είναι εγγεγραμμένο μέλος της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο. ->  FPO ) η οποία με τη σειρά της είναι  μέλος της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας (Confédération Ornithologique Mondiale C.O.M. ) – COM Ελλάς .

Η Λέσχη μας λειτουργεί ως Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, μετά την υπ’ αριθμ. 21495 24/9/1997 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το καταστατικό μπορείτε να το διαβάσετε εδώ :      Καταστατικό ΕΛΚΕ

ΔΣ Ε.Λ.Κ.Ε.