ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Page

Τα καναρίνια εμφάνισης, σύμφωνα με την Διεθνή Ορνιθολογική Ομοσπονδία (COM), χωρίζονται σε 5 κατηγορίες . Μπορείτε να πατήσετε πάνω στα links με τις ονομασίες των καναρινιών, για να δείτε τις εικόνες τους :

Κατηγορία Α: τα Σγουρά Καναρίνια:

Κατηγορία Β: τα Καναρίνια Στάσης:

Κατηγορία Γ: τα Καναρίνια Τύπου:

Κατηγορία Δ: τα Λοφιοφόρα Καναρίνια:

Κατηγορία Ε: τα Σημαδεμένα Καναρίνια:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s