ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Τα καναρίνια εμφάνισης, σύμφωνα με την Διεθνή Ορνιθολογική Ομοσπονδία (COM), χωρίζονται σε 5 κατηγορίες 

Κατηγορία Α: τα Σγουρά Καναρίνια:

Κατηγορία Β: τα Καναρίνια Στάσης:

Κατηγορία Γ: τα Καναρίνια Τύπου:

Κατηγορία Δ: τα Λοφιοφόρα Καναρίνια:

Κατηγορία Ε: τα Σημαδεμένα Καναρίνια: