ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Page

Έχοντας διαβάσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ελληνικής Λέσχης Καναρινιών Εμφάνισης αλλά και τον εσωτερικό κανονισμό της (απόφαση Γ.Σ. μελών τις 22.06.2014 ) , μπορείτε να συμπληρώσετε τη παρακάτω αίτηση εγγραφής στη λέσχη μας :

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s